Menu strony

Promocja RPO Województwa Śląskiego
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty PDF Drukuj Email
Wpisany przez Gabriela Janica   
wtorek, 19 lipca 2011 12:12

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 14.000 EURO
DOT. PRZEPROWADZENIA USŁUGI SZKOLENIA ZAWODOWEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
,, ŚCIEŻKA DO AKTYWNOŚCI – AKTYWIZACJA SPOŁECZNO – ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW SZCZYRKU”

 


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczyrku informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro dot. przeprowadzenia usługi szkolenia zawodowego dla uczestników/uczestniczek projektu: ,,ŚCIEŻKA DO AKTYWNOŚCI – aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Szczyrku” w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 tj.:

1. Kurs koparko - ładowarki  - 1 osoba – wymagany czas szkolenia minimum 170 godzin;

2. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera – 2 osoby – minimum 110 godzin;

3. Kucharz – 2 osoby – wymagany czas szkolenia minimum 130 godzin;

4. Magazynier z obsługą wózka jezdniowego – 2 osoby – wymagany czas szkolenia minimum 135 godzin;

5. Fryzjer – 2 osoby – wymagany czas szkolenia minimum 230 godzin;

6. Kurs ochrony fizycznej osób i mienia lic. I stopnia – 1 osoba – 245 godzin zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 07.08.1998r. (Dz. U. Nr 113 poz. 731);

w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym wpłynęły:

  • Kurs koparko - ładowarki  - 1 oferta;
  • Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – 4 oferty;
  • Kucharz – 3 oferty;
  • Magazynier z obsługą wózka jezdniowego – 5 ofert;
  • Fryzjer – 2 oferty;
  • Kurs ochrony fizycznej osób i mienia lic. I stopnia – 2 oferty;

Za najkorzystniejsze oferty na realizację w/w  szkoleń uznano:

1. Kurs koparko – ładowarki – firmę Centrum Szkolenia DGM, ul. Graniczna 429, Wieprz, 34-382 Bystra, 43-512 Bestwina.

2. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej -firmę Centrum Szkolenia DGM, ul. Graniczna 429, Wieprz, 34-382 Bystra, 43-512 Bestwina.

3. Kucharz - firmę Centrum Szkolenia DGM, ul. Graniczna 429, Wieprz, 34-382 Bystra, 43-512 Bestwina.

4. Magazynier z obsługą wózka jezdniowego – Ośrodek Kursowy Domena Sp. z o. o., ul.Kustronia 39, 43-316 Bielsko - Biała.

5. Kurs ochrony fizycznej i mienia lic. I stopnia - Ośrodek Kursowy Domena Sp. z o. o., ul.Kustronia 39, 43-316 Bielsko - Biała.

6. Fryzjer – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach – Centrum Kształcenie Zawodowego w Bielsku – Białej, ul. Sempołowskiej 1, 43-300 Bielsko - Biała.

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydowała najkorzystniejsza cena, termin realizacji szkolenia, miejsce szkolenia oraz doświadczenie w realizacji tego typu szkoleń.


Gabriela Janica
koordynatorka projektu

Poprawiony: piątek, 24 sierpnia 2012 11:03