Menu strony

Promocja RPO Województwa Śląskiego
TRENING KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 2011 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Gabriela Janica   
piątek, 27 maja 2011 08:59

 

W dniach 16.05.2011 r. ., 18.05.2011 r. ., 25.05.2011 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Szczyrku, zostały przeprowadzone zajęcia – Trening kompetencji i umiejętności społecznych w wymiarze 20 godzin lekcyjnych,  realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczyrku w ramach projektu ,,ŚCIEŻKA DO AKTYWNOŚCI – aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Szczyrku”  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

W zajęciach brało udział 10 osób (w tym : 4 – mężczyzn, 6 – kobiet) uczestników/uczestniczek projektu w 2011 roku pt. ,,ŚCIEŻKA DO AKTYWNOŚCI – aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców Szczyrku”), obejmowały one następujący zakres:

  • ćwiczenia integrujące grupę: praca zespołowa, budowanie zaufania;
  • pozytywne wzmacnianie uczestników/uczestniczek poprzez trening wysokiego poczucia wartości;
  • komunikacja werbalna i niewerbalna;
  • trening reagowania na krytykę;
  • sposoby reagowania i wyrażania własnego zdania;
  • trening okazywania emocji, ćwiczenia formy komunikatu ,,Ja”;
  • asertywność;
  • mowa ciała w rozmowie rekrutacyjnej – jak się ubrać, przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej;
  • zasady oszczędzania – gospodarowanie budżetem domowym;

Na zajęciach uczestnicy dowiadywali się jakie są najskuteczniejsze sposoby komunikacji międzyludzkiej, uczyli się asertywności, autoprezentacji i przygotowywali się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Po trzydniowym przeszkoleniu wszyscy uczestnicy/uczestniczki otrzymali/otrzymały stosowne zaświadczenia. Ponadto, każdy z uczestników/uczestniczek otrzymał materiały szkoleniowe oraz gorący posiłek.

Gabriela Janica
koordynatorka projektu

Poprawiony: poniedziałek, 20 sierpnia 2012 09:06