Menu strony

Promocja RPO Województwa Śląskiego
Grupowe doradztwo zawodowe 2011 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Gabriela Janica   
wtorek, 24 maja 2011 11:42

 

W dniu 23 maja 2011 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Szczyrku, zostały przeprowadzone zajęcia – grupowe - doradztwo zawodowe, w wymiarze 5 godzin lekcyjnych, które realizowane były przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczyrku w ramach projektu ,, ŚCIEŻKA DO AKTYWNOŚCI – aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Szczyrku”  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Osobą prowadzącą była Pani Barbara Górka,  która posiada licencję doradcy zawodowego. Pani Barbara posiada bardzo duże doświadczenie w  realizacji różnego rodzaju projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.W zajęciach brało udział 10 osób (w tym : 4 – mężczyzn, 6 – kobiet), którzy/które są uczestnikami/uczestniczkami projektu systemowego w 2011 roku. Obejmowały one następującą tematykę:

 

  • Planowanie kariery zawodowej (zainteresowania wartości, warunki wpływające na kierunek aktywizacji zawodowej);
  • Zawody/branże przyszłości;
  • Skuteczne metody poszukiwania zatrudnienia;
  • Analiza stanowiska pracy;
  • Przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych;
  • Symulacja rozmowy kwalifikacyjnej;
  • Test - ,,czy jestem przedsiębiorczy?”

Dzięki tym zajęciom uczestnicy/uczestniczki projektu pozyskali/pozyskały  informację, na temat: jak i gdzie można szukać pracy, jak dobrze zaprezentować się przed potencjalnym pracodawcą. Ponadto, każdy z uczestników otrzymał materiały szkoleniowe oraz gorący posiłek.

 

Gabriela Janica
koordynatorka projektu

Poprawiony: piątek, 24 sierpnia 2012 12:18