Menu strony

Promocja RPO Województwa Śląskiego
Indywidaule wsparcie psychologiczne 2011 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Gabriela Janica   
poniedziałek, 09 stycznia 2012 12:50

 

W okresie od czerwca 2011 r. do grudnia 2011 r. odbywały się indywidualne zajęcia z psychologiem, w których brali/ły udział wszyscy/wszystkie uczestnicy/uczestniczki (6 – kobiet, 4 – mężczyzn) projektu ,, ŚCIEŻKA DO AKTYWNOŚCI – aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Szczyrku”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Każdy/a z uczestników/uczestniczek projektu  (6 – kobiet, 4 – mężczyzn) brał/a udział 4 spotkaniach po 45 minut, na których poruszane były następujące tematy:

 

 • sytuacja rodzinna;
 • sytuacja zawodowa (plany zawodowe, biografia zawodowa, relacje z pracodawcami, rozwój zawodowy, wyznaczanie celów zawodowych, wybór ścieżki zawodowej, radzenie sobie z sytuacją bezrobocia, radzenie sobie ze stresem );
 • analiza napięć i blokad emocjonalnych;
 • analiza przekonań i obrazu własnego ja;
 • sytuacja zdrowotna;
 • radzenie sobie z aktualną sytuacją i emocjami;
 • samoakceptacja;
 • pasje, marzenia, plany i wyznaczanie celów;
 • zarządzanie czasem własnym;
 • analiza mocnych i słabych stron;
 • bieżące radzenie sobie w życiu codziennym;
 • analiza zasobów własnych.

Udział w/w zajęciach przyczynił się do osiągnięcia rezultatów miękkich:

 • wzrost samooceny;
 • wzrost poczucia wiary we własne siły i możliwości;
 • wzrost motywacji do poszukiwania pracy;
 • podniesienie poziomu samodzielności w życiu codziennym;
 • podniesienie umiejętności prezentowania siebie i swoich atutów.

 

 

Gabriela Janica
koordynatorka projektu

Poprawiony: piątek, 24 sierpnia 2012 13:04