Menu strony

Promocja RPO Województwa Śląskiego
Powiadomienie o zmianie treści SIWZ dla zadania Pełnienie funkcji Kierownika projektu/Inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. Budowa Centrum Rekreacji (crossowy tor rowerowy i trasy narciarstwa biegowego) w Mieście Szczyrk PDF Drukuj Email
Wpisany przez Małgorzata Gębala   
wtorek, 01 czerwca 2010 00:00

P O W I A D O M I E N I E

o zmianach  SIWZ

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na Pełnienie funkcji Kierownika projektu/Inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. Budowa Centrum Rekreacji (crossowy tor rowerowy i trasa narciarstwa biegowego) w Mieście Szczyrk, dokonuje zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

LINK:

Powiadomienie o zmianach w SIWZ.

Poprawiony: poniedziałek, 28 marca 2011 11:04