Menu strony

Promocja RPO Województwa Śląskiego
Centrum Rekreacji (crossowy tor rowerowy i trasa narciarstwa biegowego)


Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na Pełnienie funkcji Kierownika projektu/Inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. Budowa Cetrum Rekreacji (crossowy tor rowerowy i trasy narciarstwa biegowego) w Mieście Szczyrk PDF Drukuj Email
Wpisany przez Małgorzata Gębala   
wtorek, 11 maja 2010 00:00

O G Ł O S Z E N I E

Miasto Szczyrk, 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4, 
tel. (33) 82 950 00, fax. 81-78-763
REGON  000525286 NIP 937-16-53-267
województwo: śląskie, powiat- Bielsko-Biała, 
internet: www.um.szczyrk.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na: Pełnienie funkcji kierownika projektu/Inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. Budowa Centrum Rekreacji (crossowy tor rowerowy i trasy narciarstwa biegowego) w Mieście Szczyrk

Poprawiony: poniedziałek, 28 marca 2011 10:40
Więcej…
 
Zawiadominie o unieważnieniu postępowania dla zadania pn. Pełnienie funkcji Kierownika projektu/Inspektora nadzoru nad realizacją zadania PDF Drukuj Email
Wpisany przez Małgorzata Gębala   
czwartek, 06 maja 2010 00:00

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetarg nieograniczony na:

Pełnienie funkcji Kierownika projektu/Inspektora nadzoru na realizacją zadania pn. Budowa Centrum Rekreacji (crossowy tor rowerowy i trasa narciarstwa biegowego) w Mieście Szczyrk,

z powodu: brak ważnej oferty lub wniosku.

 

Poprawiony: poniedziałek, 28 marca 2011 10:52
Więcej…
 
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na Pełnienie funkcji kieronika projektu/Inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. Budowa Cetrum Rekreacji (crossowy tor rowerowy i trasy narciarstwa biegowego) w Mieście Szczyrk PDF Drukuj Email
Wpisany przez Małgorzata Gębala   
piątek, 23 kwietnia 2010 00:00

O G Ł O S Z E N I E

Miasto Szczyrk, 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4, 
tel. (33) 82 950 00, fax. 81-78-763
REGON  000525286 NIP 937-16-53-267
województwo: śląskie, powiat- Bielsko-Biała, 
internet: www.um.szczyrk.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na: Pełnienie funkcji kierownika projektu/Inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. Budowa Centrum Rekreacji (crossowy tor rowerowy i trasy narciarstwa biegowego) w Mieście Szczyrk

Poprawiony: poniedziałek, 28 marca 2011 10:35
Więcej…
 
Odpowiedź na zapytanie do SIWZ dla zadania pn. Budowa Centrum Rekreacji (crossowy tor rowerowy i trasy narciarstwa biegowego) w mieście Szczyrk PDF Drukuj Email
Wpisany przez Małgorzata Gębala   
środa, 21 kwietnia 2010 00:00

O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2010-04-13 do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na: „Budowę Centrum Rekreacji (crossowy tor rowerowy  i trasy narciarstwa biegowego) w  Mieście Szczyrk.

Poprawiony: poniedziałek, 28 marca 2011 10:28
Więcej…
 
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na Budowę Cetrum Rekreacji (crossowy tor rowerowy i trasy narciarstwa biegowego) w Mieście Szczyrk PDF Drukuj Email
Wpisany przez Małgorzata Gębala   
poniedziałek, 12 kwietnia 2010 00:00

O G Ł O S Z E N I E

Miasto Szczyrk , 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4, 
tel. (33) 82 950 00, fax. 81-78-763
REGON  000525286 NIP 937-16-53-267
województwo: śląskie, powiat- Bielsko-Biała, 
internet: www.um.szczyrk.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na: ”Budowę Centrum Rekreacji (crossowy tor rowerowy i trasa narciarstwa biegowego) w Mieście Szczyrk”

Poprawiony: poniedziałek, 28 marca 2011 10:24
Więcej…
 
« pierwszapoprzednia123następnaostatnia »

Strona 2 z 3