Menu strony

Promocja RPO Województwa Śląskiego
REKRUTACJA DO PROJEKTU SYSTEMOWEGO MOPS PDF Drukuj Email
Wpisany przez Gabriela Janica   
poniedziałek, 02 stycznia 2012 12:08

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZYRKU ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczyrku realizuje piątą edycję projektu „ŚCIEŻKA DO AKTYWNOŚCI - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Szczyrku” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do mieszkańców Szczyrku w wieku 15-64 lata, pozostających bez zatrudnienia (zarejestrowanych w urzędzie pracy oraz nieaktywnych zawodowo), będących klientami pomocy społecznej (dotychczas lub na czas realizacji projektu) zainteresowanych podniesieniem swoich kwalifikacji i kompetencji.

W ramach projektu przewiduje się następujące instrumenty aktywnej integracji:

- indywidualne doradztwo zawodowe i psychologiczne

- warsztaty poszukiwania pracy

- trening kompetencji i umiejętności społecznych

- kurs obsługi komputera

- warsztaty kreowania wizerunku

- indywidualnie dobrany kurs zawodowy

- wsparcie finansowe

- wsparcie ze strony pracownika socjalnego

- możliwość udziału w działaniach środowiskowych, takich jak wycieczka czy ognisko integracyjne

Wszelkie informacje o realizowanym projekcie można uzyskać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczyrku (budynek Urzędu Miejskiego w Szczyrku, ul.Beskidzka 4), pokój 36 lub pod numerami telefonu: 33 8178 974, 33 82950 36.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie.

Helena Byrdy-Przybyła
Kierownik MOPS Szczyrk

Poprawiony: piątek, 02 marca 2012 09:41