Menu strony

Promocja RPO Województwa Śląskiego
Informacja dot. realizacji nowego projektu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Iwona Przybyła   
czwartek, 24 marca 2011 09:20

Miasto Szczyrk wychodząc naprzeciw potrzebom Rodziców od 1 sierpnia  2011r. rozpoczyna realizację nowego projektu pn. „PRZEDSZKOLE NASZĄ DUMĄ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który jest kontynuacją realizowanego w okresie 1 luty 2009r. – 31 stycznia 2011r. projektu pn. „Edukacja integracyjna dla dzieci z Miasta Szczyrk”

Projekt współfinansowany będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

 W ramach projektu realizowane będą następujące działania :
1. 
Dodatkowy nabór dzieci oraz zajęcia wspierające prawidłowy rozwój umysłowy i manualny – uruchomienie dodatkowego naboru dzieci w wieku 3-5 lat nie uczęszczających do przedszkola: 3 grupy po 3 godziny dwa razy w tygodniu oraz 1 grupa integracyjna 3 godziny tygodniowo:
1) Zajęcia z języka angielskiego (1/2 godz. tygodniowo)
2)  Zajęcia z rytmiki (1/2 godz. tygodniowo)
3)  Ogólne zajęcia dydaktyczne wychowania przedszkolnego (5 godz. tygodniowo)
4) Zajęcia integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych (3 godz. tygodniowo)
5) Organizacja wyjazdów fakultatywnych (wycieczki)

2.  Wydłużenie godzin pracy przedszkola poprzez realizację zajęć dodatkowych:
1)  Zajęcia z języka angielskiego
2)  Zajęcia z rytmiki
3)  Gimnastyka korekcyjna
4)  Zajęcia z logopedii
5)  Zajęcia pn. „Każdy może być artystą”
6)  Zajęcia pn. „Mądra główka”
7)  Zajęcia w okresie ferii zimowych „Akcja zimowa”
8)  Zajęcia w okresie wakacji „Akcja letnia”
9)  Organizacja wyjazdów fakultatywnych (wycieczki)
10) Organizacja warsztatów edukacyjnych- spotkania z aktorem (wyjazdy do teatru)

3.  Indywidualne poradnictwo pedagogiczne oraz warsztaty dla rodziców i dzieci:
1)  Indywidualne poradnictwo pedagogiczne
2)  Warsztaty dla rodziców i dzieci pn. „Tolerancja”
3) Warsztaty dla rodziców i dzieci pn. „Nauka a emocje”

W ramach projektu dofinansowane zostaną pomoce i materiały dydaktyczne dla przedszkolaków na zajęcia.   
Zajęcia, warsztaty i wyjazdy dla dzieci będą całkowicie bezpłatne, ponieważ będą  współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Projekt będzie realizowany na terenie Miasta Szczyrk  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szczyrku, ul. Górska 104 oraz oddziałach przedszkolnych „zerówkach” w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Szczyrku, ul. Szkolna 9 oraz Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 2 w Szczyrku, ul. Myśliwska 154 w okresie od 1 sierpnia 2011r. do 30 czerwca 2013r.
Zgłoszenie uczestnictwa w projekcie pn. „PRZEDSZKOLE NASZĄ DUMĄ” będzie odbywać się poprzez złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego  dziecka deklaracji uczestnictwa wraz z załącznikami w sekretariacie lub biurze projektu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szczyrku, ul. Górska 104. Deklaracje będą dostępne w miesiącu sierpniu 2011r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szczyrku oraz na stronie internetowej www.fundusze.szczyrk.eu