Menu strony

Promocja RPO Województwa Śląskiego
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na Wykonanie dokumentacji dla Zagospodarowania terenu wokół Amfiteatru wraz z parkingiem oraz budowa widowni Amfiteatru PDF Drukuj Email
Wpisany przez Małgorzata Gębala   
wtorek, 11 sierpnia 2009 00:00

I N F O R M A C J A

o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z zakończeniem postępowania w procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na: Wykonanie dokumentacji dla Zagospodarowania terenu wokół amfiteatru wraz z parkingiem oraz budowa widowni amfiteatru  informujemy, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

LINK:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Poprawiony: poniedziałek, 28 marca 2011 12:39