Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na Budowę Centrum Rekreacji (crossowy tor rowerowy i trasy narciarstwa biegowego) w mieście Szczyrk Drukuj
Wpisany przez Małgorzata Gębala   
wtorek, 18 maja 2010 00:00

I N F O R M A C J  A

o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z zakończeniem postępowania w procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę Centrum Rekreacji (crossowy tor rowerowy i trasy narciarstwa biegowego) w mieście Szczyrk, informujemy, iż dokonano wybory najkorzystniejszej oferty.

LINK:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Poprawiony: poniedziałek, 28 marca 2011 12:37