Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn. Pełnienie funkcji kierownika projektu/Inspektora nadzoru nad realizacją zadania Budowa Centrum Rekreacji (crossowy tor rowerowy i trasa narciarstwa biegowego) w Mieście Szczyrk Drukuj
Wpisany przez Małgorzata Gębala   
piątek, 18 czerwca 2010 00:00

I N F O R M A C J  A

o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z zakończeniem postępowania w procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na: pełnienie funkcji Kierownika projektu/Inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. Budowa Centrum Rekreacji (crossowy tor rowerowy i trasa narciarstwa biegowego) w Mieście Szczyrk, informujemy, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

LINK:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Poprawiony: poniedziałek, 28 marca 2011 12:37