Indywidualne doradztwo zawodowe 2011 r. Drukuj
Wpisany przez Gabriela Janica   
piątek, 06 stycznia 2012 12:29

 

W okresie od czerwca 2011 r. do grudnia 2011 r. odbywały się indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym – Panią Barbarą Górka, w których brali udział wszyscy uczestnicy/uczestniczki (6 – kobiet, 4 – mężczyzn) projektu ,, ŚCIEŻKA DO AKTYWNOŚCI – aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Szczyrku”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Każdy/a z uczestników/uczestniczek projektu  (6 – kobiet, 4 – mężczyzn) brał/a udział w 3 spotkaniach (2 x 45 minut + 1 x 30 minut), na których poruszane były następujące tematy:

 

-  badanie zainteresowań zawodowych;

-  badanie predyspozycji zawodowych;

-  planowanie aktywności zawodowej;

-  analiza ofert pracy;

-  przygotowanie do rozmowy z potencjalnym pracodawcą;

-  przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych (cv, list motywacyjny).

Gabriela Janica
koordynatorka projektu

Poprawiony: piątek, 24 sierpnia 2012 12:41