Cele projektu Drukuj
Wpisany przez Iwona Przybyła   
wtorek, 04 września 2012 08:46

Realizacja projektów systemowych w ramach działania 9.1.2.PO KL wynika z konieczności włączenia wszystkich szkół podstawowych w realizację nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, której charakter wymaga wdrożenia kompleksowego programu wspomagającego szkołę w procesie edukacji, uwzględniającego indywidualną pracę z dzieckiem w celu wspierania jego osobistego rozwoju. Projekty te stanowią kluczowy element polityki oświatowej.
Głównym celem projektu „Edukacja wczesnoszkolna szansą na lepsze jutro” jest udzielenie wsparcia w indywidualnym rozwoju ok. 119 uczniom/uczennicom w klasach I-III w szczyrkowskich szkołach podstawowych, uwzględniającego zdiagnozowane potrzeby edukacyjne i rozwojowe uczniów, w okresie od września 2012 do czerwca 2013 r.
Do realizacji celu ogólnego prowadzić będą cele szczegółowe, tj.:
-  poprawa dla uczniów klas I-III objętych projektem oferty edukacyjnej,
-  poprawa warunków dydaktycznych dla uczniów klas I-III poprzez zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych i wyposażenia,
- zmniejszenie trudności w przyswajaniu wiedzy uczniów klas I-III objętych poszczególną formą wsparcia,
-  zmniejszenie wad wymowy uczniów klas I-III objętych poszczególną formą wsparcia,
-  załagodzenie wad postawy uczniów klas I-III objętych poszczególną formą wsparcia,
- wzrost zainteresowania uczniów klas I-III zajęciami dodatkowymi, rozwijającymi zainteresowania w poszczególnych formach wsparcia,
-  zapewnienie każdemu dziecku oferty zajęć dodatkowych uwzględniających zdiagnozowane potrzeby dziecka,
-  opracowanie programów edukacyjnych realizowanych zajęć dodatkowych.

Załączniki:
Pobierz (Plakat Edukacja wczesnoszkolna.pdf)Plakat Edukacja wczesnoszkolna.pdf[Plakat]487 Kb
Pobierz (rodzaje zajęć.doc)rodzaje zajęć.doc[Rodzaje zajęć]59 Kb
Poprawiony: wtorek, 04 września 2012 08:57