Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na Pełnienie funkcji Kierownika projektu/Inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. "Zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru wraz z parkingiem oraz budowa widowni Amfiteatru w Szczyrku" Drukuj
Wpisany przez Małgorzata Gębala   
wtorek, 17 maja 2011 10:01

I N F O R M A C J A

o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z zakończeniem postępowania w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na: pełnienie funkcji Kierownik projektu/Inspektor nadzoru nad realizacją zadania pn. Zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru wraz z parkingiem oraz budowa widowni Amfiteatru w Szczyrku, informujemy, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

LINK:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Poprawiony: czwartek, 19 maja 2011 11:33